• thay_PHT17
 • 20170905_09042360
 • 20170905_090134_121
 • 20170905_09041459
 • 20170905_09042750
 • hieutruonghop19
 • hsxephang79
 • HT_nhanhoa51
 • hsxephang248
 • hsxephangngoi81
 • thay_PHT61
 • 20171003_16493229
 • 20171003_15171112
 • 20171003_15164667
 • 20171003_16500587
 • 20171003_16501420
 • 20171003_16532998
 • 20171003_17053654
 • 20171003_17054144
 • 20171003_17054868
 • 20171003_17061883
 • 20171003_17060748
 • 20171003_17064878
 • 20171003_17063169
 • 20171003_17064037
 • 20171003_17071124
 • 20171003_17065481
 • 20171003_17071995
 • 20171003_17074596
 • 20171003_17072659
 • 20171003_17075238
 • 20171003_17082233
 • 20171003_17075847
 • 20171003_17083063
 • 20171003_17083893
 • 20171003_17053095
 • 20171003_16495588
 • 20171003_17060222
 • 20171003_17063772
 • 20171003_17070164
 • 20171003_17074032
 • 20171003_17080640
 • 20171003_172822
 • 20171003_172834
 • IMG_3125
 • 20171003_17084426
 • IMG_3126
 • 20171003_172850
 • IMG_3112
 • IMG_3068
 • IMG_3105
 • HONGTHAI_6f6fdbf542
 • IMG-4063_5f687c211f
 • IMG-4061_6eacf003f4
 • IMG-4065_46c49f137e
 • IMG-4066_72ac567e89
 • IMG-4067_d6bd42542f
 • IMG-4068_e208d877d2
 • IMG-4069_ba313474d1
 • IMG-4072_56e7e00547
 • IMG-4074_1c2448d8de
 • IMG-4076_83359589f1
 • IMG-4077_db4178b169
 • IMG-4078_f510f93a9a
 • IMG-4081_52d3ffe98b
 • IMG-4079_47d4c0753c
 • IMG-4082_d8397cc960
 • IMG-4086_cfe8240912
 • IMG-4091_6e2bab4a64
 • IMG-4090_6892529138
 • IMG-4087_fc9c9fdc4d
 • IMG-4102_7861ac2eeb
 • IMG-4100_f54e92ae22
 • IMG-4094_4f1ed3a0d9
 • IMG-4105_1779e16cf5
 • IMG-4104_f873b04e46
 • IMG-4106_a8913598b7
 • IMG-4107_2cc352792d
 • IMG-4108_dbb99fb20c
 • IMG-4109_32b578c463
 • IMG-4110_5b87360fc6
 • IMG-4111_99030011e0
 • IMG-4113_1e8d88fafc
 • IMG-4114_68f2db4511
 • IMG-4115_28881c2e93
 • IMG-4116_ba0fe9d4f4
 • IMG-4118_c77a970d70
 • IMG-4119_4c5a3790e0
 • IMG-4120_3b4d3c8104
 • IMG-4121_8d426e6c6b
 • IMG-4122_fb733287a1
 • IMG-4123_4458a39101
 • IMG-4124_329099ee03
 • IMG-4127_d0702f4616
 • IMG-4128_60254f358e
 • IMG-4130_82af85031f
 • IMG-4131_fd577a0981
 • IMG-4112_cf132c6ca6
 • IMG-4133_774a83e883
 • IMG-4117_0d04755f83
 • IMG-4135_61787a3433
 • IMG-4136_ccd012cfd9
 • IMG-4142_aac1dd00d2
 • IMG-4143_a6b34b44e5
 • IMG-4144_34e5b491fc
 • IMG-4145_03b112bcf7
 • IMG-4146_78e6febf6e
 • IMG-4147_2057ef3148
Tin nổi bật
Tin nổi bật
                                 Thời gian qua, việc tổ chức dạy thêm, học thêm; công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Việt Yên cơ bản được thực hiện theo các quy định hiện hành. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra đầu năm học, Phòng GD&ĐT nhận thấy vẫn còn cá ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 0