Tiêu đề câu hỏiTiêu đề câu hỏi

Xem trả lời

Nội dung trả lời

Tiêu điểm
Liên Đội trường Tiểu học Đa Mai quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc trong trận lũ lụt vừa qua
Phong trào “ Lớp em gọn gàng, sạch đẹp"
TB Kết luận của Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Sơn tại Hội nghị kiểm điểm, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Kế hoạch số 418/KH-UBND ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh
V/v kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023
QĐ V/v Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (thành tích công tác HĐND năm 2022)
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Bất động sản tỉnh
QĐ v/v Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Minh Sơn, huyện Việt Yên (tỷ lệ 1/500) (Khu đô thị tại xã Ninh Sơn và xã Quảng Minh, huyện Việt Yên)
QĐ v/v giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
V/v đôn đốc thực hiện cài đặt ứng  dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số
KẾT QUẢ VÒNG THI CẤP TRƯỜNG VÌ BẮC GIANG GIỎI TIẾNG ANH
KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 5 NĂM HỌC 2022-2023
QĐ v/v công bố Danh mục dịch vụ, thủ tục thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa huyện thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Bắc Giang