LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ TIỂU HỌC THCS HUYỆN VIỆT YÊN NĂM HỌC 2022-2023 ⏰ THỜI GIAN : 14H00 - 19/10/2022 🏟 SÂN BÓNG NHÂN TẠO NÔNG LÂM