TRỰC TIẾP: THCS TRUNG SƠN vs THCS THÂN NHÂN TRUNG ⚽ GIẢI BÓNG ĐÁ TIỂU HỌC-THCS HUYỆN VIỆT YÊN NĂM