14 giờ ngày 19/10/2022 - Tường thuật trực tiếp giải bóng đá học sinh TH-THCS huyện Việt Yên - Năm học: 2022-2023