LỄ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TIẾN SĨ DANH NHÂN VĂN HÓA "THÂN NHÂN TRUNG" CỦA THẦY TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI..

LỄ DÂNG HƯƠNG ĐỀN THỜ TIẾN SĨ DANH NHÂN VĂN HÓA "THÂN NHÂN TRUNG" CỦA THẦY TRÒ TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG THÁI.

Chiều ngày 21/9/2022 thầy trò trường tiểu học Hồng Thái, huyện Việt Yên tổ chức Lễ dâng hương Đền thờ của Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung tại Đền thờ Tiến sĩ thuộc tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh.

Lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm trong không gian linh thiêng của Đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Ảnh Tượng thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung

Theo nhiều tài liệu, sử sách ghi chép lại, Thân Nhân Trung (1418-1499), tự là Hậu Phủ, người làng Yên Ninh, tên Nôm làng Nếnh, huyện Yên Dũng, trấn Kinh Bắc; nay là tổ dân phố Yên Ninh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ông đỗ Hội nguyên khoa Kỷ Sửu, niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469), dưới triều vua Lê Thánh Tông. Sau khi đỗ đạt, Thân Nhân Trung được bổ vào Hàn lâm viện thị độc, sau thăng lên Hàn lâm viện thừa chỉ, kiêm Đông các đại học sĩ, kiêm Quốc tử giám tế tửu.  

Thân Nhân Trung được vua Lê Thánh Tông đánh giá cao về đức độ và tài năng. Ông đã nhiều lần được cử làm độc quyển cho các kỳ thi lấy tiến sĩ như: Khoa thi năm Ất Mùi niên hiệu Hồng Đức thứ 6 (1475); khoa thi năm Canh Tuất niên hiệu Hồng Đức thứ 21 (1490); Khoa thi năm Quý Sửu niên hiệu Hồng Đức thứ 24 (1493); khoa thi năm Bính Thìn niên hiệu Hồng Đức thứ 27 (1496).
Ảnh Thầy hiệu trưởng cùng các thầy cô giáo và học sinh làm Lễ Dâng hương Đền thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung.

Quan điểm xem trọng hiền tài, coi hiền tài là nguyên khí của quốc gia là tư tưởng luôn đau đáu thường trực trong ông. Với tài đức và uy tín của mình, Thân Nhân Trung đã được vua Lê Thánh Tông lựa chọn và trao trọng trách soạn bài văn bia đề tên Tiến sĩ khoa thi đầu tiên dưới thời Lê sơ là khoa Nhâm Tuất, năm Đại Bảo thứ 3 (1442). Trong Bài ký đề tên Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất (1442) này, Thân Nhân Trung đã đề ra một luận điểm quan trọng thể hiện tư tưởng về văn hoá – giáo dục của ông: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc thánh đế, minh vương, không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp đầu tiên,…”. Luận điểm ấy đã được khẳng định trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, cho đến ngày nay và mãi mãi mai sau vẫn còn nguyên giá trị.

Việc tổ chức Lễ dâng hương Tượng thờ Danh nhân văn hóa, Tiến sĩ Thân Nhân Trung nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hiến, hiếu học, khoa bảng của tỉnh Bắc Giang; quảng bá, giới thiệu về các giá trị lịch sử văn hóa của địa phương nhằm khơi dậy trong lòng học sinh truyền thống hiếu học và lòng yêu nước.

Bài viết liên quan