Sinh hoạt chuyên môn tuần 2 tổ 4+5

Tổ 4+5  tổ chức sinh hoạt chuyên môn tuần 2 theo phương pháp giải quyết vấn đề.

          Nhằm tạo cơ hội cho giáo viên được học tập lẫn nhau thông qua hoạt động cùng nhau xây dựng kế hoạch bài học, cùng nhau dự giờ, phân tích bài học, qua đó giúp giáo viên phát triển năng lực chuyên môn, kĩ năng giảng dạy, phát triển khả năng sáng tạo, …Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ. Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh.Tổ 4-5 đã chọn chuyên đề: “ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo phương pháp giải quyết vấn đề” coi đây là một bước thay đổi cơ bản để nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học.  

          Để thực hiện theo đúng tinh thần đó, tại buổi sinh hoạt chuyên môn hôm Tổ 4+5 đã tiến hành tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng giải quyết vấn đề môn Luyện từ và câu lớp 5. Giáo viên dạy: Nguyễn Thị Mai dạy minh họa bài “Từ trái nghĩa”.

          Trong quá trình lên lớp GV đã chủ động  lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp nhằm đảm bảo mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng, cùng với sự kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin tiết dạy đã tạo hứng thú  và phát triển năng lực tự tìm hiểu kiến thức cho học sinh, tạo không khí lớp học sôi nổi và hiệu quả.

           Sau khi dự giờ, Tổ chuyên môn cùng với giáo viên trong tổ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm. Các đồng chí giáo viên đã rút kinh nghiệm và tiếp tục vận dụng vào dạy học các môn khác.

        Qua buổi sinh hoạt chuyên môn tuần 2 đã góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp vào dạy học cho tất cả giáo viên tham gia buổi sinh hoạt chuyên môn.

Bài viết liên quan